การขอใบกำกับภาษี
•  กรณีสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.dianashoppingonline.com สามารถเลือกรับใบกำกับภาษีด้วยตนเอง ในช่องแสดงความต้องการใบกำกับภาษี อยู่ในขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้า
•  กรณีสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook : www.facebook.com/dianashoponline ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน Inbox Facebook
•   สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ในส่วนของดีพาร์ท สามารถขอออกใบกำกับภาษีได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2 
และในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต สามารถขอออกใบกำกับภาษีได้ที่จุดบริการลูกค้า แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น B
 
ติดต่อเรา
  • บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ 55 / 3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • Email: contact@diana.co.th
  • Phone: 074-272-222