Home >> News & Event >> January
  • 15072017092315_Id0_b.jpg
  • 15072017092517_Id206_b1.jpg
  • 15072017092517_Id206_b2.jpg
  • 15072017092517_Id206_b3.jpg
  • 15072017092517_Id206_b4.jpg
  • 15072017092517_Id206_b5.jpg
  • 15072017092517_Id206_b6.jpg
  • 15072017092517_Id206_b7.jpg
titleจัดหางานสงขลาจับมือไดอาน่าจัดวันนัดพบแรงงาน งานมั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน งานมั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ 14-15 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 16.00 น. ชั้น5 ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) ที่ชั้น5 ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน มีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากศูนย์การค้าไดอาน่า และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาและศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการจะเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้พิการ ได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ผู้สมัครงานได้มีโอกาสพบกัน พูดคุย สัมภาษณ์งานกันโดยตรง คาดในครั้งนี้  ผู้สมัครงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่นายจ้างต้องการ จะได้รับการบรรจุทันทีจำนวนหนึ่ง

การจัดงานนัดพบแรงงานในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่14-15 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 16.00 น. ชั้น5 ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่  มีผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจำนวน 43 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างจำนวน 318 ตำแหน่ง จำนวนกว่า1056 อัตรา จากหลากหลายธุรกิจ-กิจการ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง ,ธุรกิจยานยนต์ , ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง,ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร,ธุรกิจบริการ เป็นต้น

ส่งต่อให้เพื่อน
gototop