home news and event contact promotion brand and shop service d-card
promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1 promotion1
event1
titleNews & Event

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน งานมั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ 14-15 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 16.00 น. ชั้น5 ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ 

cinema
titleCinema
delivery
titleจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
titleVDO
image
titleD-Card